Program

Lymfómové fórum 2020 13.-14. Marca 2020

Verzia 17.1.2020

Piatok 13.3.2020 od 13:00 – registrácia, postery

Blok A 14:00 – 17:00 – Prednášky s podporou partnerov

prestávka 17:00 – 17:20

Blok B 17:20 – 19:00 - Workshop (kazuistiky /patológia/genetika/zobrazovacie metódy) (Plank/Gyarfás/Szepe)

Prezentácia o.z. Lymphoma  19:15 (Fovenyes a kol.)

Večera 19:30

Sobota 14.3.2020 od 8:00 – registrácia, postery

Otvorenie 8:45 - 9:00

Blok C 9:00 – 10:45 (Ballová, Drgoňa)

9:00 – 9:30 T. Illidge (Manchester, UK): T-cell Lymphomas - current treatment landscapes

9:40 – 10:10 (K. Dědečková, Praha, CZ): Protonová terapie v léčbě lymfomů

10:20 – 10:50 Fuchsbergerova prednáška: L. Plank 
(Martin, SK)

prestávka 10 min

Blok D 11:00 – 12:15 (Hrubiško, Wild)

11:00 – 11:20 Liečba HGBL (V. Ballová, Baden, CH)

11:20 – 11:40 HL – a čo ďalej po HD CHT (M. Petriľák, Košice, SK)

11:40 – 12:00 Interim PET/CT – praktické aspekty (A.Vranovský, Bratislava, SK)

diskusia 15 min

12:15 – 13:15 Obed 

Blok E 13:20 – 14:40 (Bátorová, Petriľák)

13:20 – 13:30 Vyhodnotenie posterovej sekcie a prezentácia víťaza

13:30 – 13:45 CAR-T cells – praktický prehľad (Z. Rusiňáková, Bratislava, SK)

13:45 – 14:00 Lymfómy vo vyššom veku (A. Wild, Banská Bystrica, SK)       

14:00 – 14:10 CLL – čo je nové v genetike? (A. Žákovičová, Bratislava, SK)

14:10 – 14:25 Liečba CLL na Slovensku a vo svete (M. Hrubiško, Bratislava, SK)

14:25 – 14:40 Výstupy z databázy Slovlymp: výsledky liečby ibrutinibom u pacientov s CLL a MCL (M.Ladická)

prestávka 15 min

Blok F 14:55 – 16:00 (interaktívne kazuistiky a panelová diskusia)

(moderátor: Vranovský; panel: zástupcovia Martin, Bystrica, Košice, Bratislava)

kazuistika 20 min vrátane diskusie; využitie hlasovania auditória

  1. Dr. Sýkora (Košice, SK) DLBCL

  2. …iNHL, CLL

  3. …HL

Záver 16:00-16:05

 ( HIV- asociované lymfomy)