Úvod

Milé kolegyne a kolegovia, vážení účastníci Lymfómového fóra 2019!

Po roku si Vás dovoľujem pozvať na naše tradičné stretnutie pre všetkých, ktorých spája odborný záujem o malígne lymfómy a najmä o pacientov, postihnutých touto chorobou.

Obzreli sme sa dozadu a podľa Vašich postrehov z minulých ročníkov sme sa snažili tohtoročný program prispôsobiť praktickým aspektom diagnostiky a liečby lymfómov. Verím, že vás opätovne osloví nielen interdisciplinárny workshop kazuistík (najlepšie hodnotená časť programu posledných podujatí), ale aj ďaľšie programové bloky. Zahraniční spíkri určite prispejú ku kvalitnému štartu sobotného programu; nezabudnite prísť na partnerský blok prednášok, ktorý bude výborným štartom piatkového popoludnia. Štrnásty ročník LyFo nie je venovaný jednej téme/diagnóze ako minulé ročníky, odráža potrebu diskusie na témy praktického riešenia každodenných problémov našich pacientov a nás pri ich liečbe. V tomto zmysle sme aj koncipovali odborný program. Radi privítame postery z vašich pracovísk, kde môžte odprezentovať a prediskutovať zaujímavé kazuistiky, alebo výsledky vašej liečby s kolegami – najlepšie postery budú ocenené!

Vďaka patrí našim partnerom, ktorí nás podporujú a sprevádzajú na našej ceste.

 

Tešíme sa na vás – do skorého videnia!

 

Za Lymfómovú skupina Slovenska, o.z.

 

Ľuboš Drgoňa

Predseda LySK