Úvod

 

Po dôkladnom zvážení okolností súvisiacich so šírením vírusu COVID-19 sa správna rada Lymfómovej skupiny Slovenska v spolupráci s agentúrou Tajpan rozhodla presunúť termín podujatia Lymfómové fórum 2020 na  termín 5.6 – 6.6. 2020.

 

 

 

Úvodné slovo LyFo 2020

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia!

Tento rok organizuje Lymfómová skupina Slovenska a Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ už 15. ročník Lymfómového fóra, tradičného stretnutia odborníkov a partnerov v diagnostike a liečbe malígnych lymfómov. Podujatie je po pozitívnych spätných väzbách od účastníkov zameraný na praktické riešenia problémov počas diagnostického a liečebného procesu. Program sme v sobotu obohatili o interaktívny klinický panel kazuistík z jednotlivých pracovísk, v piatok bude po bloku atraktívnych prednáškach partnerov podujatia prebiehať diagnostický workshop. Zaujímavé prehľady a skúsenosti prinesú zahraniční prednášajúci. Novinkou je aj Fuchsbergerova prednáška, ktorou si chceme pravidelne uctiť významné osobnosti  na lymfómovom poli.

Ďakujeme partnerom podujatia, ďakujeme Vám všetkým za Vašu každodennú prácu a tešíme sa na stretnutie v Bratislave!

Za LySK

 

Ľuboš Drgoňa

Predseda LySK